۳۶۳۴۳۶۰۳- ۰۲۱
۰۹۱۲۵۴۶۸۲۷۹
۰۹۱۲۱۱۸۱۳۷۰
  • English (English)
  • русский (Russian)
  • نوساز صنعت رسپینا
  • نوساز صنعت رسپینا
  • نوساز صنعت رسپینا
  • نوساز صنعت رسپینا
  • نوساز صنعت رسپینا
  • نوساز صنعت رسپینا

شرکت نوساز صنعت در اوایل دهه هشتاد با خرید تکنولوژى ساخت ماشین آلات و تجهیزات استحصال دام کوچک و بزرگ از کشور فرانسه ساخت و نصب و راه اندازى این خطوط را براى استحصال گاو - گاومیش - شتر - گوسفند - بز و شتر مرغ در کشور آغاز نمود و با نزدیک به دو دهه تجربه در تولید و نصب و راه اندازى این واحدها در خدمت صنعت استحصال دام در کشورمان فعال و در آسیا پیشتاز مى باشد .