۳۶۳۴۳۶۰۳- ۰۲۱
۰۹۱۲۵۴۶۸۲۷۹
۰۹۱۲۱۱۸۱۳۷۰
  • English (English)
  • русский (Russian)
  • نوساز صنعت رسپینا
  • نوساز صنعت رسپینا
  • نوساز صنعت رسپینا
  • نوساز صنعت رسپینا
  • نوساز صنعت رسپینا
  • نوساز صنعت رسپینا

از ایده تا واقعیت فاصله بسیار است.
شرکت نوساز صنعت با بیش ار 30 سال تجربه در صنعت کشتارگاهى دام و طیور در کشور ایده شما را به واقعیت تبدیل خواهد کرد.
تأسیس مجتمع هاى کشتارگاه صنعتى دام یا طیور از ایده تا بهره بردارى مراحل متعددى دارد، در این راه شرکت نوساز صنعت با اطلاعات کامل و جامع که از کل کشور در دست دارد به خوبى میتواند متقاضیان را هدایت کند. شروع فعالیت با مشاوره عمومى آغاز میگردد. در این فعالیت شرکت نوساز صنعت ایده متقاضیان را به طور عمومى مورد ارزیابى قرار میدهد و با وضعیت حال حاضر صنعت مربوطه در کشور محک لازم زده میشود، و نتیجه اولیه جهت تصمیم گیرى مشترى تعین میگردد.

موضوعات مهم مورد بررسى در این مرحله شامل موارد زیر میباشند:

1 مکان یابى دقیق
2 تعیین ظرفیت مطلوب
3 تعیین میزان کل سرمایه گذارى

نتایج حاصل از این مشاوره در تهیه طرح توجیهى فنى و اقتصادى لازم و ضروریست.

در صورت نیاز به خدمات در این بخش، لطفاً یک ایمیل براى ما ارسال فرمائید.
info@nosazsanat.ir