۳۶۳۴۳۶۰۳- ۰۲۱
۰۹۱۲۵۴۶۸۲۷۹
۰۹۱۲۱۱۸۱۳۷۰
  • English (English)
  • русский (Russian)
  • نوساز صنعت رسپینا
  • نوساز صنعت رسپینا
  • نوساز صنعت رسپینا
  • نوساز صنعت رسپینا
  • نوساز صنعت رسپینا
  • نوساز صنعت رسپینا

درخواست خدمات فنی مھندسی

نام شرکت *

آدرس *

تلفن *

مثال: 11223344-021

فاکس

مثال: 11223344-021

نام نماینده شرکت

پست الکترونیک *

طراحی مجدد خط تولید و فضاي مربوطه (شرح نیاز)

طراحی مجدد خط تولید و فضاي مربوطه (شرح عیوب)

عیب یابی و رفع مشکلات حین تولید و یا محصول نهایی (شرح نیاز)

عیب یابی و رفع مشکلات حین تولید و یا محصول نهایی (شرح عیوب)

ارتقاء و یا بازسازي تجهیزات موجود (شرح نیاز)

ارتقاء و یا بازسازي تجهیزات موجود (شرح عیوب)

نصب و راه اندازي ماشین آلات و تجهیزات (شرح نیاز)

نصب و راه اندازي ماشین آلات و تجهیزات (شرح عیوب)

توضیحات