۳۶۳۴۳۶۰۳- ۰۲۱
۰۹۱۲۵۴۶۸۲۷۹
۰۹۱۲۱۱۸۱۳۷۰
  • English (English)
  • русский (Russian)
  • نوساز صنعت رسپینا
  • نوساز صنعت رسپینا
  • نوساز صنعت رسپینا
  • نوساز صنعت رسپینا
  • نوساز صنعت رسپینا
  • نوساز صنعت رسپینا

شرکت نوساز صنعت با هدف بهبود و رفع مشکلات تصفیه پساب واحدهاى کشتارگاهى اقدام به طراحى با بهره گیرى از تکنولوژى روز دنیا در زمینه تصفیه پساب واحدهاى کشتارگاهى نمود و در اواسط دهه هفتاد موفق به طراحى و ساخت و راه اندازى این واحدها در داخل مجتمع هاى کشتارگاهى و همچنین در سایر صنایع از قبیل نوشابه سازى و صنایع آبکارى گردید. طراحى و ساخت دستگاه شناورساز چربى با استفاده از اکسیژن محلول در آب (DAF) براى اولین بار در ایران از ابتدا تا انتها در شرکت نوساز صنعت انجام گرفت که جزو افتخارات این شرکت مى باشد.